Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban chấp Hành Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho nữ CB.CNV tại công ty.

ngay 20 thang 10 DUOC HAU GIANG

 

Trò chơi Nấu cơm ghép logo

NGAY 20 THANG 10 DHG 2

 

NGAY 20 THANG 10 DHG 4

 

Trò chơi liên hoàn, đưa bóng về đích

NGAY 20 THANG 10 DHG 5

 

NGAY 20 THANG 10 DHG 6

 

Trò chơi thi bóng chuyền bong bóng nước.

NGAY 20 THANG 10 DHG 7

 

Bên cạnh những hoạt động vui chơi, các chị còn được nghe Tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang chia sẻ và phân tích những vấn đề để gìn giữ hạnh phúc gia đình cũng như cân bằng công việc. Giúp chị em hướng đến hình ảnh “ phụ nữ nhiều giỏi” cho cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn.

 

NGAY 20 THANG 10 DHG 8

Đây là một trong những hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần của CB.CNV của Ban chấp hành Công đoàn công ty, tạo sân chơi sôi nổi, hào hứng… nhằm giúp chị em có thêm ý chí quyết tâm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, thiên chức của mình góp phần thiết thực hoàn thành kế hoạch năm 2014.