Vừa qua, BCH Đoàn Cơ Sở phối hợp cùng với BCH Công Đoàn, Hội Cựu chiến binh tổ chức Hội thi văn nghệ “Tiếng Hát Mãi Xanh” và tổ chức hội thao gồm 06 môn thi đấu: Bóng đá Mini Nam, Bóng chuyền nước, Đá bóng ngồi, Bơi tiếp sức, Đá cầu tập thể, Nhảy dây thổi bong bóng… dành cho CB.CNV.


Đây là một trong những hoạt động lập thành tích chào mừng Đại Hội Đảng Bộ, Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở và mừng thành công của Hội nghị Đại biểu Đoàn Cơ sở Công ty CP Dược Hậu Giang giữa nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Sau đây là các hình ảnh được ghi nhận:

 

Khởi động trước giờ thi đấu:

hoithao 03

 

hoithao 04

 

Thi đấu môn đá cầu tập thể

 

hoithao 01

 

Thi đấu môn bóng chuyền nước

 

hoithao 05

hoithao 06

 

Thi đấu môn bóng đá ngồi

hoithao 07

 

hoithao 08

 

Thi đấu môn nhảy dây thổi bong bóng:

hoithao 11

 

hoithao 10

 

hoithao 18

 

Thi đấu môn bóng đá nam:

hoithao 14

 

hoithao 16

 

hoithao 13

 

hoithao 12

 

Các hình ảnh tại Đêm chung kết văn nghệ "Tiếng Hát Mãi Xanh":

 

vannghe 04

 

vannghe 05

 

vannghe 02

 

vannghe 06

 

vannghe 07

 

vannghe 12

 

vannghe 11

 

vannghe 13

 

vannghe 14

 

vannghe 15

 

vannghe 16

 

vannghe 17