DHG Pharma xin công bố về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc kể từ ngày 1/9/2017 đối với ông Đoàn Đình Duy Khương (hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc thị trường). Vui lòng xem file đính kèm:

Thư gửi Quý Khách hàng giới thiệu Quyền Tổng Giám Đốc DHG Pharma