Tại Dược Hậu Giang, không chỉ đời sống của CB.CNV được đảm bảo, các giá trị tinh thần càng được quan tâm sâu sắc hơn.

Nhằm tạo điều kiện để Đoàn viên Thanh niên công ty tham gia các hoạt động vận động, nâng cao sức khoẻ, qua đó gắn kết hơn nữa lực lượng trẻ với nhau, BCH đoàn cơ sở DHG Pharma đã tổ chức Ngày hội Đoàn viên với chủ đề "Khoẻ để học tập và lao động theo gương Bác".

Thời gian: ngày 27/5/2018.

Địa điểm: Khu du lịch Ông Đề.

Ngày hội với sự tham gia của gần 100 Đoàn viên thanh niên đã diễn ra sôi nổi, máu lửa, để lại nhiều kỉ niệm đẹp và trên hết sự kết nối và tinh thần phấn đấu, chiến thắng bản thân càng được thêm hun đúc.

Mời cả nhà cùng dành ra 3 phút để hoà mình vào không khí nhiệt huyết, hết mình của tuổi trẻ DHG Pharma trong ngày hội.