Thông tin này được đại diện Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đưa ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tổ chức ngày 18/3 vừa qua.

Năm 2021, dịch Covid-19 mang đến nhiều thách thức cho ngành dược Việt Nam nhưng với sự thích ứng nhanh, Dược Hậu Giang vẫn đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra và liên tiếp nhận thêm nhiều giải thưởng uy tín. Tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp dược Việt Nam với doanh thu thuần: 4.003 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 776 tỷ đồng

Năm 2022, Dược Hậu Giang đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu thuần: 4,220 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 853 tỷ đồng với các chiến lược trọng tâm như:

Về gia tăng doanh thu: Tăng cường xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực; Tăng cường danh mục sản phẩm và thúc đẩy phát triển các sản phẩm mới; Mở rộng thị trường, gia tăng các khách hàng trung thành và nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại các thành phố lớn; Nâng cấp các dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn GMP toàn cầu;

Về phát triển con người: Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp và sẵn sàng cho quá trình toàn cầu hóa. Xây dựng lộ trình thăng tiến cho từng vị trí và kiện toàn các nhân sự cao cấp còn thiếu.

Về phát triển bền vững: Là biểu tượng nhân văn trong việc đóng góp cho xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.   

Cũng tại Đại hội này, Dược Hậu Giang cũng đã trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35% nhằm nỗ lực đảm bảo quyền lợi của cổ đông ngay cả trong bối cảnh nhiều khó khăn của năm 2021.

01

Ban Lãnh đạo DHG tại đại hội đồng cổ đông năm 2021
Chủ tọa đoàn chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 
Cổ đông tham gia bỏ phiếu thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ