Ngày 22/11, tại Diễn đàn thường niên về quản trị công ty diễn ra tại Hà Nội, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) đã vinh danh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) với danh hiệu “Hội đồng quản trị có tính đa dạng cao – Board Diversity”.  

VIOD ghi nhận và tôn vinh những Hội đồng quản trị (HĐQT) đạt thành tích xuất sắc phù hợp với tiêu chí đánh giá khắt khe, vượt qua hơn 500 HĐQT của các công ty niêm yết khác tại thị trường Việt Nam. Hệ tiêu chí này đánh giá hoạt động của HĐQT hiệu quả nhất qua: vai trò giám sát bảo vệ lợi ích của cổ đông, tạo ra giá trị cho các bên liên quan và tuân thủ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiệu quả, đóng góp cho phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu.

Danh hiệu HĐQT có tính đa dạng cao – Board Diversity từ VIOD là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của HĐQT DHG Pharma về sự hiệu quả, cân bằng giới, đa dạng về thế hệ, đa đạng về kỹ năng, cân bằng tính độc lập. Những đặc trưng này thể hiện cấu trúc vượt trội của HĐQT DHG Pharma và đóng góp đáng kể vào sự lớn mạnh và thành công của công ty.   

Hiện tại, HĐQT DHG Pharma gồm 7 thành viên là những lãnh đạo cấp cao của các công ty danh tiếng trong và ngoài nước có chuyên môn cao về kinh doanh, quản trị, nhân sự, … và tâm huyết với chiến lược phát triển bền vững của DHG Pharma với cam kết mang lại lợi ích hài hòa cho các bên liên quan.   

VIOD là một tổ chức chuyên nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và góp phần thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty tốt tại các doanh nghiệp Việt Nam. VIOD được chính thức thành lập trong khuôn khổ Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam (VCGI) với hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO). VIOD hoạt động trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các Bộ/Ban/Ngành Trung Ương.

Pic1

Bà Đặng Thị Thu Hà – Chủ tịch HĐQT DHG Pharma (áo trắng) nhận danh hiệu “Hội đồng quản trị có tính đa dạng cao – Board Diversity” từ Ban tổ chức.

Pic2

Danh hiệu “Hội đồng quản trị có tính đa dạng cao – Board Diversity” ghi nhận sự đóng góp đáng kể của HĐQT DHG Pharma và vào sự lớn mạnh và thành công của công ty.