Ngày 21/11/2018 tại Malaysia, DHG Pharma vinh dự là 01 trong 03 Công ty đại diện của Việt Nam được trao giải thưởng Quản trị Công ty tốt nhất khu vực ASEAN. Giải thưởng này do Tổ chức Quản trị Công ty khu vực ASEAN chấm độc lập dựa trên các thông tin tin cậy mà Công ty công bố rộng rãi như Báo cáo thường niên/các thông báo cho cổ đông/trang thông tin điện tử/Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ, ...; không căn cứ trên kết quả chấm của cuộc thi trong nước. 

Bà Lê Thị Hồng Nhung - Giám đốc Tài chính, kiêm Người phụ trách Quản trị công ty đại diện cho DHG Pharma nhận giải thưởng tại sự kiện này.
Giải thưởng Quản trị công ty tốt nhất khu vực ASEAN là sự kiện có uy tín trong khu vực nhằm công nhận những nỗ lực của các công ty đã thực hiện tốt việc quản trị doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh và dịch vụ, áp dụng quản trị doanh nghiệp tiên tiến... Giải thưởng lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015 tại Philippines.

 Ông Yang Berhormat Dato’ Haji Amiruddin bin Haji Hamzah – Thứ trưởng Bộ Tài chính trao giải thưởng

Top 3 Quản trị Công ty tốt nhất khu vực ASEAN tại Việt Nam cho Dược Hậu Giang.

 Lê Thị Hồng Nhung – Giám đốc Tài chính kiêm người phụ trách Quản trị Công ty đại diện Dược Hậu Giang nhận giải thưởng.Top 3 Công ty đại chúng của mỗi quốc gia thuộc khu vực ASEAN nhận giải thưởng

Top 3 Công ty đại chúng của mỗi quốc gia thuộc khu vực ASEAN nhận giải thưởng